Tradīcijas

Mūsu skolas ikgadējie pasākumi un tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • Miķeldienas tirgus;
 • Skolotāju diena;
 • 10., 5. un 1.klašu iesvētības;
 • Vecāku dienas;
 • 18.novembra svinīgais pasākums;
 • Ziemassvētku pasākums;
 • Projektu nedēļa;
 • ZPD konference;
 • Popiela;
 • Radīti skatuvei
 • Ritmikas diena
 • Žetonu vakars;
 • Pogu vakars;
 • Jauno vokālistu konkurss 1.-4.kl. “ Puķuzirnis” ;
 • Ģimenes diena;
 • 9. un 12.klašu izlaidumi ;
 • Salidojumi.


<>


Jaunākās galerijas