Nāc un pievienojies mūsu pulkam!

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola uzņem audzēkņus 2019./2020. m.g.
1. klasē 2012. gadā dzimušos bērnus.

Piesakot bērnus, vecāki (aizbildņi), uzrādot pasi, bērna dzimšanas apliecību, aizpilda skolas iesniegumu. Skola rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu un informē vecākus par iesniedzamajiem dokumentiem:
*izziņu par 5-6 gadīgo apmācības beigšanu;
*medicīnas karti 026/u;
*bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu;
*vienu 3x4 fotogrāfiju skolēna apliecībai;
*Vecāki izvēlas  mācību priekšmetu (ētika vai kristīgā mācība).

Skola piedāvā pēc vecāku izvēles:
*Pagarināto dienas grupu līdz 18.00
* Brīvā laika pavadīšanas iespējas rotaļu un atpūtas telpā.
* Mūzikas, deju, mākslas, sporta,teātra pulciņus ārpusstundu laikā.
* Atbalsta personāla (logopēda,speciālā pedagoga, psihologa )  palīdzību.<>


Jaunākās galerijas