Skolēnu uzņemšana skolā

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
turpina uzņemt skolēnus 2017./2018.m.g.šādās izglītības programmās:

  1. pamatizglītības programmā ;
  2. speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
  4. neklātienes vidusskolas izglītības programmās ar tālmācības iespējām.

Pieteikšanās skolā pie lietvedes Tel.63181887<>


Jaunākās galerijas