Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Nāc mācīties 10.klasē Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

my_visual_46849893_2.jpg Latvijas skolās mainījies veids, kā tiek organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus. Skolēni izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus, kurus mācīties augstākajā mācību satura apguves līmenī, veiks un aizstāvēs projekta darbu – pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:

 • pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
 • padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
 • specializētais kurss sniedz specifiskas jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola 2022./2023. mācību gadā skolēniem piedāvās divus virzienus – Sociālo un dabas zinātņu virzienu (bioloģija, matemātika un sociālās zinātnes padziļinātā līmenī) un Sociālo un humanitāro zinātņu virzienu ( latviešu valoda un literatūra, angļu valoda un sociālās zinātnes padziļinātā līmenī). 

Stājoties 10. klasē skolēni izvēlēsies vienu no diviem skolas piedāvātajiem virzieniem, vai konsultējoties ar direktores vietnieci izglītības jomā veidos savu individuālo mācību plānu, no priekšmetiem kurus skola piedāvās mācīties padziļināti.

10. un 11. klasē skolēni apgūst pamatpriekšmetus vispārīgā un optimālā līmenī. 12. klasē turpina mācīties  izvēlētos mācību priekšmetus padziļināti.

Priekšmeti 10 un 11 klasē:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda vai krievu valoda
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Vizuālā māksla
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Bioloģija
 • Ģeogrāfija
 • Matemātika
 • Datorika
 • Sports un veselība

Padziļinātie priekšmeti: (šos priekšmetus skolēni apgūs 12. klasē)

 • Latviešu valoda un literatūra II             
 • Angļu valoda II
 • Sociālās zinātnes II
 • Projekta darbs

 

vai

 • Matemātika II
 • Bioloģija II
 • Sociālās zinātnes II
 • Projekta darbs

Specializētie mācību priekšmeti – tiks apgūti 11. un 12. klasē

 • Uzņēmējdarbības pamati 
 • Kompleksie skaitļi
 • Veselības mācība

 

vai

 

 • Runas māksla
 • Filozofija
 • Uzņēmējdarbības pamati<>


Jaunākās galerijas