Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

2022-2023

Latvijas – Dānijas sadraudzības projekts “Camp 34” 21.-25.08.2023.

camp.jpgŠogad aizrit jau desmitais gads kopš esam iesaistījušies Latvijas – Dānijas sadraudzības projektā “Camp 34”, kas aizsākās 2013.gadā, kad no Lejres komūnas ieradās vairāki skolotāji, lai paustu mums savu ideju par tā izveidi. Sākotnēji projektā iesaistījās 8 Lejres komūnas skolas, kā arī Mērsraga vidusskola un mūsu - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Uzsākot sadarbību vienojāmies, ka projekta norises vietas katru gadu mainīsies: vienu gadu  - Mērsragā, nākamo – Lejrē un tad – Kandavā. Tomēr Covid-19 un novadu reforma ir ieviesusi pārmaiņas arī projekta norisē – šogad tajā dalību turpina tikai jauniešu centrs “Lejre Ungdomsskole”  un Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola. Projekta mērķis ir dot skolēniem iespēju iepazīt abu tautu tradīcijas un kultūru daudzveidību, saskatīt kopīgo un atšķirīgo, pilnveidot sadarbības un svešvalodu prasmes.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Kiprā

20230727103414.jpgPozitīva mācību vides veidošana – klases vadība, komunikācijas prasmes, efektīva mācīšana un mācīšanās, ERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei

Europass teacher academy kursi “Building a Positive Learning Environment – Classroom management, communication skills, effective teaching and learning” notika EDUCULTURE Center skolā Limasolā no 22. – 28. jūlijam, 2023.gadā. Uz kursiem devās un tajos piedalījās mūsu skolas skolotāja Lāsma Mūrniece.

Kursu galvenā tēma un mērķis bija parādīt un praktiski izmēģināt kā ar dažādām metodēm iespējams klasē veicināt pozitīvu mācīšanos vidi. Kursu vadītāja, skolotāju trenere – Limasolā dzīvojošā Mrs Rea Gerolemidou, ļoti radoši, atraktīvi un zinoši prata izskaidrot un praktiski parādīt ikvienas metodes daudzpusīgo pielietojumu. Viss, ko apguvām ir pielietojams vairākās situācijās, dažādām cilvēku grupām un dažāda rezultāta iegūšanai. Grupā bijām trīs skolotājas – divas no Latvijas un viena no Polijas. Nelielā grupas ļāva mācībām būt daudz individuālākām, katram bija iespēja izteikties, izmēģināt, diskutēt. Ņemot vērā  laika apstākļus Limasolā, kas bija neierasti karsti, kursu norise tika plānota 5 stundas dienā un viena diena nodarbības ārpus klases, kad mācības un to ietvaros apgūstamās aktivitātes tika apvienotas ar pilsētas iepazīšanu. Nedēļas un mācību plānojums bija tiešām pārdomāts, radošs un nenogurdinošs. Mācības sākās ar skolotāju prezentācijām par savu skolu, valsti. Turpmākajās nodarbībās strādājām gan individuāli, gan pāros, gan grupās.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Tenerifē

img5873.jpgERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei SADARBĪBA, KOMUNIKĀCIJA, RADOŠUMS un KRITISKĀ DOMĀŠANA

Organizācijas iDevelop Training S.L. kursi “4Cs: Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking” norisinājās no 10. – 21. jūlijam Tenerifē.

Kursu mērķis bija iepazīstināt un praktiski izmēģināt dažādus uzdevumus un metodes, kas pilnveido skolotāju pieredzes un kompetences komunikācijas, sadarbības, radošuma un kritiskās domāšanas attīstīšanā, vienlaikus pilnveidojot viņu valodas prasmes, un paaugstinot dalībnieku pašcieņu un pašapziņu. Kursu vadīja Tenerifē dzīvojošā skolotāju un pieaugušo tālākizglītības trenere Maria Isabela Hernandez Diaz. Nodarbības veidoja praktiskā un teorētiskā daļas, kuru laikā katrai kursu dalībniecei bija iespēja praktiski izmēģināt dažādas aktivitātes, kas palīdz attīstīt sadarbības un komunikāciju prasmes, kā arī veicot uzdevumus radošā, atraktīvā veidā, attīstīt kritisko domāšanu. Apgūtās metodes var pielietot dažādās situācijās, dažādos mācību priekšmetos.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Itālijā

photo-2023-07-21-16-08-52.jpgAtklājot renesanses mākslu Florencē…

No 26.jīnija līdz 1.jūlijam piedzīvoju neaizmirstamu nedēļu Florencē, piedaloties Europass Skolotāju akadēmijas rīkotajos 30 stundu kursos. Kursu nosaukums ,,Discovering Renaissance Art in Florence”, ko varētu tulkot kā ,, Renesanses mākslas Florencē iepazīšana”. Bijām 13 dažādi skolotāji no Polijas, Norvēģijas, Spānijas, Slovēnijas, Čehijas, Francijas, ASV un Latvijas. Trīs kungi un desmit renesanses kultūrā ieinteresētas dāmas. Kursus vadīja Antonella Moscioni, īstena florenciete.

Kursos pieteicos un tos apmeklēju viena pati. Parasti jau mēs braucam lielākās vai mazākās grupiņās. Ceļojot vienatnē, ir savas priekšrocības un trūkumi. Priekšrocība ir nepieciešamība sarunāties, sadarboties ar svešiem cilvēkiem, kas ļauj iepazīties, uzzināt vairāk par sevi un citiem.

Lasīt visu ziņu

Sveicam šaha pulciņa treneri!

op1.jpg2023.gada no 5.augusta- 13.augustam Rīgā, Ķīpsalā notika "RTU Open 2023" jau 12. starptautiskais šaha festivāls, kuru tradicionāli rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte  un Latvijas Šaha federācija (LŠF).op.jpg

Tas ilga deviņas dienas, pulcējot vairāk nekā 700 dalībniekus no 29 pasaules valstīm – no lielmeistariem līdz bērniem un jauniešiem. Festivālā notika 11 dažādi turnīri.

Turnīrā piedalījās mūsu skolas šaha pulciņa skolotājs OJĀRS PĒTERSONS un izcīnīja 1.vietu 60+ grupā.


Izlaidums 9.klasēm

22.06.2023 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

img5323-800x533.jpgimg5202-800x533--800x533.jpgVasaras sākumā, saulgriežu laikā, apliecības par pamatizglītību saņēma 44 mūsu skolas skolēni. Lai gan angļu valodas eksāmena rezultāti vēl nebija pieejami, skolai bija paziņots, ka visi centralizētos eksāmenus ir nokārtojuši sekmīgi.

Lasīt visu ziņu galerija (40)

Mācību gada noslēgums

31.05.2023 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

img4819.jpgLielākajai daļai Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēnu 31.maijs bija pēdējā šī mācību gada diena. Kā ierasts - svētki. Liecību saņemšana un svinīgs pasākums aktu zālē. Atzinības rakstus un diplomus saņēma tie, kas guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādās sacensībās un konkursos. Bet skolēni ar augstiem mācību sasniegumiem tika pie nozīmītes, ja liecībā nav vērtējuma, kas zemāks par 7 ballēm; sudraba zīles - vidējais sekmju vērtējums 8,0-8,49; bet zelta zīles, ja vidējais gada noslēguma vērtējums ir augstāks par 8,5 ballēm.

Mūsu skolēni ar skolotājas Ivitas Lejas palīdzību bija sagatavojuši muzikālu priekšnesumu. Par to paldies Ievai Kesenfeldei, Aleksai Valterei, Rimantam Jakubovicam, Katei Ābelei, Robertam Ķevicam, Gustavam Blūmam un Undīnei Lejai. Bet noslēgumā visiem uzmundrinošs pārsteigums - Signes un Jāņa Aizupiešu koncerts. Abi pazīstami plašākai publikai no TV3 šova "X Faktors".


Vēlam pacietību, veiksmi un labus rezultātus eksāmenos visiem tiem, kam līdz mācību gada noslēgumam vēl cītīgi jāmācās.

Lasīt visu ziņu galerija (45)


<>


Jaunākās galerijas