Follow The Yellow Brick Road With MI Theory

Follow The Yellow Brick Road With MI Theory

erasmus_logo.jpgProjekta nosaukums: „Follow The Yellow Brick Road With MI Theory” – starpskolu stratēģiskās partnerības projekts

Projekta Nr: 2020-1-ES01-KA229-082343_2

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši; no 2020. gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam

Projekta piešķirtais finansējums: 31 230,00  EUR

Projekta mērķi:

Izmantot MI teoriju, lai paplašinātu iespējas veidot katram skolēnam, atbilstoši viņa prasmēm un spējām, atbilstošu mācību vidi. Rezultātā tiks uzlabotas skolēnu akadēmiskās zināšanas, samazinot priekšlaicīgas skolas pamešanas iespēja, un attīstot skolēnos prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, lai spētu veiksmīgi pašrealizēties.
1) Sniegt skolotājiem iespēju piedalīties mobilitātes un sadarbības programmā, un uzlabot savas profesionālās prasmes, daloties labajā praksē veidojot MI klases.
2) Ļaut skolēniem atklāt savu potenciālu un talantus, apgūstot veidus, kā labāk tos realizēt.
3) Izmantot uz projektiem balstītas mācības un pilnveidot tehnoloģiju izmantošanas iespējas, lai veidotu starptautiskus sadarbības tīklus un paaugstinātu motivāciju, uzlabojot komunikācijas stratēģijas starp ieinteresētajām pusēm skolās.
4) Eiropas dimensijas attīstīšana skolas politikā, stiprinot ieinteresēto pušu eiropeiskās identitātes izjūtu un veicinot izpratni par kopīgām vērtībām un individuālajām brīvībām.

Paredzamie rezultāti un ietekme
Projekts veicinās skolas attīstību:
• skolotāji paaugstinās savas profesionālās pilnveides iespējas un mācīšanas kvalitāti daloties savstarpējā pieredzē, un iekļaus inovatīvās idejas par mācību modeļiem un darbu ar jaunākajām tehnoloģijām savā ikdienas darbā;
• skolēni iegūs plašāku izpratni par izglītības nepieciešamību nākotnē, paaugstinās savas personīgās prasmes un attīstīs rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi izdarītu izvēli savai nākotnes profesijai pēc skolas beigšanas;
• skolēni uzlabos savas sociālās prasmes, zināšanas par darba tirgus iespējām un komandas darba nozīmi;
• projekta mērķis ir radīt ilgtermiņa rezultātus kultūras jomā, kad ģimenes, skolotāji un skolēni turpina uzturēt sadarbību gan skolā, gan ārpus tās.

Projekta partneri: Spānija, Latvija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Polija, Itālija

Projekta ieviešanas plānu skatīt šeit

Logo konkurss 

Lasīt visu ziņu galerija (7)

Erasmus+ projekta “FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD WITH MI THEORY” 1.mobilitāte Adanā, Turcijā 30.11.2021. – 03.12.2021.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola no 2020.gada 1.septembra realizē Erasmus+ skolu sadarbības projektu “Follow the Yellow Brick Road With MI Theory”. Projektā kopumā piedalās 6 valstis– Spānija, Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonijas Republika un Latvija.

Sakarā ar esošo Covid-19 situāciju projekta norise līdz šim bija iespējama tikai attālināti. Tādēļ bijām ļoti priecīgi, kad šī gada nogalē radās iespēja doties 1.mobiltātē uz Turcijas pilsētu Adanu. Sagatavošanas vizītē, kā tas tika plānots jau projekta pieteikumā, devās projekta koordinatore Danuta Dude un skolas direktore Daiga Puga. Šī vizīte tika plānota, lai stiprinātu  skolotāju kapacitāti.

Lasīt visu ziņu

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Itālijā.

     bilde2.jpg2021./2022. mācību gadā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Erasmus + projektu“Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory”.

   Un tā agrā 2. aprīļa rītā no Rīgas uz Itālijas pilsētu Montefjaskone dodas piecas Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotājas – Danuta Dude, Ieva Rožkalne, Ineta Krūmiņa, Lāsma Mūrniece, Danuta Eva Bite. Kā arī projektā piedalījās četras 8.b klases skolnieces Paula Lietiņa, Sabīne Truhņēviča, Estere Bondarenko un Tīna Keita  Ceiča.

Lasīt visu ziņu galerija (2)


<>


Jaunākās galerijas