Pamatskolas skolotāju komanda

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas gaita

2018./2019.m.g.

Skolas mērķis: Savstarpēja pedagogu un skolēnu sadarbība atgriezeniskās saites veidošanā (mācību, audzināšanas stundās, interešu izglītībā u.c.)
Aprobāciju veic pamatskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:
Indra Bāliņa - vadības pārstāve;
Baiba Leitarte - komandas vadītāja;
Danuta Dude;
Gatis Frīdenbergs;
Lāsma Mūrniece;
Antra Petkeviča;
Māra Grīsone;
Kristīne Čākure;
Elīza Vītola;
Egita Grundmane

Uzdevumi:

  • sniegt skolēniem efektīvu atgriezenisko saiti par viņa sasniegumiem;
  • mācīt skolēnus izvērtēt savu sniegumu;
  • Izmantot dažādas metodes atgriezeniskās saites iegūšanai.

2017./2018.m.g.

Aprobācija tiek uzsākta 7.a un 7b klasē.
Aprobāciju veic pamatskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:

Indra Bāliņa - vadības pārstāve;
Baiba Leitarte - komandas vadītāja;
Danuta Dude;
Gatis Frīdenbergs;
Lāsma Mūrniece;
Agita Pakalna;
Antra Petkeviča;
Dace Vilkauša

Izvirzītais uzdevums:

Mana “Vērtību lādīte”

7.ab kl. izveido savu Instagram kontu un oktobrī, decembrī un martā prezentē savas vērtības audzināšanas stundā. Maijā katrs skolēns prezentēs savu vērtību lādīti audzināšanas stundā.<>


Jaunākās galerijas