Programmas

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē šādas izglītības programmas:
1)pamatizglītības programmu – programmas kods 21011111;
2)speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – programmas kods 21015611;
3)pamatizglītības programmu (neklātiene) – programmas kods 21011113;
4)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – programmas kods 31011011;
5)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (neklātiene) – programmas kods 31011013.<>


Jaunākās galerijas