Sākumskolas skolotāju komanda

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas gaita

2018./2019.m.g.

Skolas mērķis:
Savstarpēja pedagogu un skolēnu sadarbība atgriezeniskās saites veidošanā (mācību, audzināšanas stundās, interešu izglītībā u.c.)

Aprobāciju veic sākumskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:
Ligita Zāģere – vadības pārstāvis
Maija Kesenfelde- komandas vadītāja
Sandra Freimane,
Ginta Bogdanova,
Aiva Ķēniņa,
Ivita Leja,
Dace Kalmane,
Mudīte Zvaigzne,
Elita Brahmane,
Sanita Celma,
Ivita Goldberga-Skrebele,
Anda Leizandere,
Aina Novicka

Izvirzītie komandas uzdevumi:
1)Turpināt caurvijas "sadarbība un līdzdalība" ieviešanu mācību stundās, dodot skolēniem iespēju attīstīt prasmes gan strādājot pārī, gan mazā grupā, gan lielākā grupā dažādos mācību priekšmetos.
2) Dalīties pieredzē un kopīgi plānot komandas turpmāko darbu.
3) Turpināt darbu pie skolas mērķa par atgriezeniskās saites sniegšanu.

2017./2018.m.g.

Aprobācija tiek uzsākta 1.klasē, 4.a klasē, 4.b klasē.
Aprobāciju veic sākumskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:

Ligita Zāģere – vadības pārstāvis
Maija Kesenfelde- komandas vadītāja
Sandra Freimane,
Ginta Bogdanova,
Aiva Ķēniņa,
Ivita Leja,
Dace Kalmane,
Mudīte Zvaigzne.

Izvirzītie komandas uzdevumi:
1. “Pāru darbs kā sadarbības forma realizējot skolas galveno uzdevumu”
2. Vērtības – patriotisms, piederība, to aktualizēšana, sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu.

3.Komandas darbs kā sadarbības, līdzdalības vērtība, sagatavojot Ziemassvētku pasākumus klasē un skolā.


<>


Jaunākās galerijas