Vidusskolas skolotāju komanda

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas gaita 

2018./2019.m.g.

Skolas mērķis:
Savstarpēja pedagogu un skolēnu sadarbība atgriezeniskās saites veidošanā (mācību, audzināšanas stundās, interešu izglītībā u.c.)

Aprobāciju veic vidusskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:
Dace Vilkauša - vadības pārstāve;
Ilze Plezere - komandas vadītāja;
Inguna Auziņa;
Ināra Batņa;
Iveta Grunte;
Ineta Krūmiņa;
Lauris Valtmanis; 
Didzis Zeibots;
Daiga Puga;
Zigita Kārkliņa;
Inese Ozola-Zaļā;
Ieva Rožkalne

Komandas izvirzītie uzdevumi:
1)Iepazīties ar kolēģu pieredzi skolas uzdevumu realizēšanā.
2)Sasaukt kompetenču grupas sanāksmes katra mēneša otrajā otrdienā.
3) Turpināt darbu pie skolas uzdevuma izpildes,

2017./2018.m.g.

Aprobācija tiek uzsākta 10. klasē. 
Aprobāciju veic vidusskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:

Māra Grīsone - vadības pārstāve;
Ilze Plezere - komandas vadītāja;
Inguna Auziņa;
Ināra Batņa;
Iveta Grunte;
Ineta Krūmiņa;
Lauris Valtmanis;
Didzis Zeibots

Izvirzītais mērķis:
Skolēniem apzināties savu piederību skolas kolektīvam un piederību skolai (10.kl.)    <>


Jaunākās galerijas