Vidusskolas skolotāju komanda

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
aprobācijas gaita
2017./2018.m.g.

Aprobācija tiek uzsākta 10. klasē. 
Aprobāciju veic vidusskolas skolotāju komanda šādā sastāvā:

Dace Vilkauša - vadības pārstāve;
Ilze Plezere - komandas vadītāja;
Inguna Auziņa;
Ināra Batņa;
Iveta Grunte;
Ineta Krūmiņa;
Lauris Valtmanis;
Didzis Zeibots

Izvirzītais mērķis:
Skolēniem apzināties savu piederību skolas kolektīvam un piederību skolai (10.kl.)    <>


Jaunākās galerijas