Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Skolēnu sasniegumi 2017./2018.m.g.

Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. 2018.gada 22. februārī:
1.vieta -
Sārai Dūniņai12. kl.
2.vieta -
Alisei Fjodorovai 12. kl. 

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. 2018.gada 16.februārī:
1.vieta -
Evai Rencei 8.b kl (sk.Māra Grīsone);
Everitai Uzuliņai 6.kl. (sk.Agita Pakalna);
Rihardam Petriņam 5.c kl. (sk.Agita Pakalna)
2.vieta - Kārlim Vilkaušam 5.c kl. (sk.Agita Pakalna)
3.vieta -
Danam Dronkam 7.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Kristeram Samiņam 5.b kl. (sk.Māra Grīsone)
atzinība - Keitai Elizabetei Dobkevičai 8.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Vitnijai Ešenbergai 8.a kl.(sk.Indra Bāliņa);
Elgaram Ezerkalnam 7.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Artūram Tropiņam 7.b kl. (sk.Agita Pakalna)

Paldies skolotājām Agitai Pakalnai, Lāsmai Mūrniecei, Indrai Bāliņai un Mārai Grīsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.kl. 2018.gada 8. februārī:
1.vieta -
Agnetai irinovičai 12. kl.
2.vieta - Kristiānai Rupeikai 12. kl. 

Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ķīmijas olimpiāde 10.-12.kl. 2018.gada 6. februārī:
1.vieta -
Evelīnai Mileikai 9.b kl.(sk.Ināra Batņa)
2.vieta -
Alisei Fjodorovai 12. kl. (sk.Dina Putniece)

Paldies skolotājām Inārai Batņai un Dinai Putniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. 2018.gada 2.februārī:
1.vieta - Amandai Rudzītei 9.a kl (sk.Agita Pakalna)
2.vieta - Markusam Kristam Ķilpam 9.a kl. (sk.Agita Pakalna)
3.vieta - Marikai Ozolniecei 10.kl. (sk.Lāsma Mūrniece)
atzinība - Andai Beātei Jekovičai 12.kl. (sk.Māra Grīsone);
Elizabetei Betijai Baltgalvei 9.b kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Kārlim Zvaigznem 9.b kl. (sk.Lāsma Mūrniece)

Paldies skolotājām Agitai Pakalnai, Lāsmai Mūrniecei un Mārai Grīsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-9.kl. zēniem 2018.gada 1. februārī:
1.vieta -
Kristeram Šnikvaldam 9.a kl. 
3.vieta - Markusam Kristam Ķilpam 9.a kl.

Paldies skolotājam Gatim Frīdenbergam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-9.kl. meitenēm 2018.gada 1. februārī:
1.vieta -
Evelīnai Mileikai 9.b kl.
2.vieta - Kristai Ķevicai 9.a kl.
3.vieta - Rūtai Liepai 9.a kl.

Paldies skolotājai Antrai Petkevičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ekonomikas olimpiāde 9.-12.klasēm 2018.gada 31.janvārī:
1.vieta - 
Sārai Dūniņai 12. kl. 

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm 2018.gada 29.janvārī:
1.vieta – Dārtai Esterei Kamparzālei 12. kl. (sk.Baiba Leitarte);
Martai Šteinbergai 11.kl. (sk. Inguna Auziņa)
2.vieta – Kristiānai Rupeikai 12.kl. (sk.Baiba Leitarte);
Līvai Riekstiņai 11. kl. (sk.Inguna Auziņa) 

Paldies skolotājām Baibai Leitartei un Ingunai Auziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm 2018.gada 19.janvārī:
1.vieta - 
Annai Dūniņai 9.a kl.
2.vieta - Sandrim Buiķim 11.kl;
Evelīnai Mileikai 9.b kl.
atzinība - Rūtai Liepai 9.a kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm 2018.gada 15.janvārī:
1.vieta – Amandai Rudzītei 9.a kl. (sk.Baiba Leitarte);
Keitai Elizabetei Dobkevičai 8.b kl. (sk.Ilze Plezere)
2.vieta
– Loretai Čabovskai 8.a kl. (sk.Inguna Auziņa);
Evai Rencei 8.b kl. (sk.Ilze Plezere)
3.vieta - Antrai Adienei 9.a kl.(sk.Baiba Leitarte);
atzinība - Evelīnai Mileikai 9.b kl. (sk.Inguna Auziņa);
Elizabetei Betijai Baltgalvei 9.b kl. (sk.Inguna Auziņa)

Paldies skolotājām Baibai Leitartei, Ilzei Plezerei un Ingunai Auziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm 2018.gada 12.janvārī:
2.vieta
– Rūtai Liepai 9.a kl.
3.vieta
– Kristiānai Rupeikai 12.kl.;
Annai Dūniņai 9.a kl.;
Annai Paulai Kalniņai 9.b kl.
atzinība - Evelīnai Mileikai 9.b kl.;
Antrai Adienei 9.a kl.;
Elzai Lepsei 9.a kl.

Paldies skolotājai Aksildai Petrevicai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 1.decembrī:
1.vieta – Ancei Eimanei 10.kl.
2.vieta
– Andai Beātei Jekovi'čai 12.kl.
atzinība
- Rihardam Jakobovicam 10.kl.

Paldies skolotājai Anitai Liepai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada bioloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 30.novembrī:

1.vieta – Sārai Dūniņai 12.kl.;
Līvai Riekstiņai 11.kl;
Ancei Eimanei 10.kl.;
Evelīnai Mileikai 9.b kl.
3.vieta
– Rūtai Liepai 9.a kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

<>


Jaunākās galerijas