Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Mācību darbs

Valsts latviešu valodas olimpiāde pamatskolai

Sveicam 8. klases skolnieci Katrīnu Kārņupu ar izvirzīšanu uz valsts olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts 22.vēstures olimpiāde

Sveicam 9.b klases skolnieci Līvu Riekstiņu ar izvirzīšanu uz valsts olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts ķīmijas olimpiāde

Sveicam 9.b klases skolniekus Līvu Riekstiņu ar izvirzīšanu uz valsts olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Sveicam 12.klases skolniekus Rūdolfu Kunkulbergu un Lindu Matiļeviču ar izvirzīšanu uz valsts olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts bioloģijas olimpiāde

Sveicam 11.klases skolnieci Līvu Laumu Truhņēviču ar izvirzīšanu uz valsts bioloģijas olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

Programmas

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē šādas izglītības programmas:
1)pamatizglītības programmu – programmas kods 21011111;
2)speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – programmas kods 21015611;
3)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – programmas kods 31016011;<>


Jaunākās galerijas