Valsts bioloģijas olimpiāde

Sveicam 11.klases skolnieci Līvu Laumu Truhņēviču ar izvirzīšanu uz valsts bioloģijas olimpiādi Rīgā.

Lai veicas olimpiādē!

printēt

Programmas

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē šādas izglītības programmas:
1)pamatizglītības programmu – programmas kods 21011111;
2)speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – programmas kods 21015611;
3)pamatizglītības programmu (neklātiene) – programmas kods 21011113;
4)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – programmas kods 31011011;
5)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (neklātiene) – programmas kods 31011013.

printēt


<>


Jaunākās galerijas